• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

153655 ยอดเข้าชม

ประชุมบุคลากรในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256410

25 ก.พ. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมถ่ายทอดการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

25 ก.พ. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนสั่งซื้อชมพู่ และมะม่วง

ขอเชิญชวนสั่งซื้อผลไม้จังหวัดสระแก้ว 1. ชมพู่ (คลองหาด จ.สระแก้ว) - เบอร์ใหญ่ (4 กิโลกรัม) ราคา10

25 ก.พ. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม