• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220290 ยอดเข้าชม

พาณิชย์จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนใช้บริการออนไลน์ เพื่อป้องกันการระบาดและการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พาณิชย์จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนใช้บริการออนไลน์ เพื่อป้องกันการระบาดและการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ -ขอหนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร(รับด้วยตนเอง) -จองคิวจดทะเบียนผ่าน Online -ขอหนังสือรับรอง/รับรองสำเนาผ่านระบบ10

28 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอความร่วมือทุกท่านที่ขอรับหนังสือรับรับรอง และรับรองเอกสาร ใช้บริการผ่านทางApplication Line

เพื่อป้องกันการระบาดและการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอความร่วมือทุกท่านที่ขอรับหนังสือรับรับรอง และรับรองเอกสาร ใช้บริการผ่านทาง Application Line เริ่มตั้งแต่วันที่10

28 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีที่จังหวัดระยอง ประจำปี 2564

             วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

28 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

         วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบ10

28 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม