• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220792 ยอดเข้าชม

ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman จังหวัด Go-Inter สัมมนารูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webinar

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

21 เม.ย. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังจังหวัดระยอง

         วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบ10

20 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม