• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217412 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม THAI STOP COVID Plus (TSC+)

แพลตฟอร์ม THAISTOPCOVID (stopcovid.anamai.moph.go.th) พัฒนาโดยกรมอนามัย โดยให้สถานประกอบการ กิจการกิจกรรม มีมาตรการป้องกันให้ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน Thai Stop COVID10

9 เม.ย. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม
ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง

         วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

9 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

         วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบ10

9 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม