• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205808 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริพร พิลาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด10

26 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ เดินหน้าสนับสนุนโชวห่วยทุกขนาด

โชวห่วยไทย..เกิดแน่ กรมพัฒน์ฯ เดินหน้าสนับสนุนโชวห่วยทุกขนาด...จัดอาวุธให้ครบมือพร้อมเตรียมดันโชวห่วยขนาดใหญ่เข้าตลาดหลักทรัพย์ แสดงศักยภาพ..โชวห่วยไทย..ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใคร นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันประเทศไทยมีร้านค้าส่งค้าปลีกจำนวนทั้งสิ้น10

26 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
จุรินทร์ นำเคาะ "รับประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564 ให้เกษตรกร "

จุรินทร์ นำเคาะ "รับประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564 ให้เกษตรกร " 26 มีนาคม 256410

26 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์เคาะ! รับประกันภัยข้าวโพดเลี้่ยงสัตว์ปี 64 มอบคลังชง ครม.พิจารณา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ 2/5264 มีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต10

26 มี.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิอีสาน Esan Hom-mali Rice Expo 2021” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์และเจรจาจับคู่ธุรกิจ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (GI) และข้าวหอมมะลิอีสาน ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิอีสาน Esan Hom-mali Rice10

26 มี.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม