• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

212589 ยอดเข้าชม

ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่

          วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ ดังนี้ สถานการณ์ราคาไข่ไก่10

5 เม.ย. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
งานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลไม้และสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระยอง ปี 2564

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

5 เม.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
งานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

2 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ฉบับนี้ขอนำเสนอเรื่อง "เทรนด์นวัตกรรมอาหาร 256410

2 เม.ย. 2564 16

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวภูมิใจ ลีตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า10

2 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม