• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205480 ยอดเข้าชม

กระจายผลผลิตข้าวโพดหวานจังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้กระจายผลผลิตข้าวโพดหวานจังหวัดนครราชสีมา ให้กับผู้บริโภคในจังหวัดระยอง จำนวน 4,000 กิโลกรัม10

24 มี.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง

       วันอังคารที่ 23 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง   ผลการตรวจสอบ ดังนี้10

24 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2564

             วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวภูมิใจ ลีตระกูล10

24 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมถ่ายทอดการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่  23  มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมถ่ายทอดการจัดการความรู้ (KM)10

24 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม