• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217208 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวภูมิใจ ลีตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า10

2 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
งานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์10

2 เม.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมรวบรวมผลไม้เพื่อการส่งออก ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564

ประกาศกรมการค้าภายใน ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมรวบรวมผลไม้เพื่อการส่งออก ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวม รับซื้อผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก10

2 เม.ย. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน แบบสอบถามความพึงพอใจ10

1 เม.ย. 2564 76

อ่านเพิ่มเติม