• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220570 ยอดเข้าชม

ตรวจติดตามสถานการณ์ ราคาหน้ากากอนามัยและเจลล์ล้างมือ และสินค้าอุปโภคบริโภค

         วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์10

11 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์ ราคาหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสินค้าอุปโภคบริโภค

         วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์10

10 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม THAI STOP COVID Plus (TSC+)

แพลตฟอร์ม THAISTOPCOVID (stopcovid.anamai.moph.go.th) พัฒนาโดยกรมอนามัย โดยให้สถานประกอบการ กิจการกิจกรรม มีมาตรการป้องกันให้ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน Thai Stop COVID10

9 เม.ย. 2564 7

อ่านเพิ่มเติม
ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง

         วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

9 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม