• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

43108 ยอดเข้าชม

2563 ปีทองสินค้าเกษตร

ปีนี้ พูดได้ว่าเป็น “ปีทองสินค้าเกษตร” ปีหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะพืชผลทางการเกษตรเกือบจะทุกตัว ราคาสูงขึ้นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน           เกษตรกรพอใจ ยิ้มออก เพราะขายผลผลิตได้คุ้มกับต้นทุน10

21 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์ วิธีการ ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563

รัฐบาลจ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันต่อเนื่อง สำหรับ การจ่ายเงินตั้งแต่งวดที่ 10 ถึงงวดที่ 13 ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย ที่กิโลกรัมละ 410

18 ก.ย. 2563 10

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  มาตรา 7 • มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กร • มาตรา 710

18 ก.ย. 2563 64

อ่านเพิ่มเติม
รายการสินค้าใหม่ที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นไทย

รายการสินค้าใหม่ที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นไทย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินโครงการ "ธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น" โดยจัดหาสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาพิเศษต่ำกว่าราคาปกติจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชน 

18 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ไขปมลิขสิทธิ์ “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์”

“ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” จ.นครศรีธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้นิยมสักการะ เพื่อขอโชคลาภที่โด่งดังอยู่ในขณะนี้ ได้เกิดมีข้อถกเถียงและเรียกร้องสิทธิ์ในผลงานลิขสิทธิ์ “ไอ้ไข่” เนื่องจากมีบุคคลแอบอ้างชื่อไอ้ไข่ไปเปิดเป็นวัดไอ้ไข่สาขาต่างๆ และจัดทำวัตถุให้เช่าบูชา   ล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ออกมาชี้แจง10

18 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม