• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

58541 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการกำหนดข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวทางการใช้เครื่องหมายรับรองของจังหวัดระยอง

           วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดข้อบังคับ10

29 ก.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2563

          วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง10

29 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ ปั้น “ดิจิทัล วิลเลจ” ช่วย 20 ชุมชนขายออนไลน์ พร้อมลุยดันเป็นที่เที่ยว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายึด “เถาเป่าโมเดล” ปั้นชุมชนต้นแบบ “ดิจิทัล วิลเลจ ออนไลน์” ช่วยชุมชนขายออนไลน์ได้แล้ว 20 หมู่บ้าน พร้อมผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว10

28 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม