• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216251 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดระยองและตลาดนัดในอำเภอเมืองระยอง วันที่ 29 มีค - 1 เมย. 2564

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "Covid Sales Blitz" จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในราคาถูกเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. 6410

26 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม