• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213142 ยอดเข้าชม

ประกาศคณะอนุกรรมการ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 งวด5

ประกาศคณะอนุกรรมการ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 5) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกมันสำปะหลัง โดยระบุวันที่เพาะปลูกตั้งแต่ 110

26 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) ครั้งที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน10

26 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริพร พิลาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด10

26 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ เดินหน้าสนับสนุนโชวห่วยทุกขนาด

โชวห่วยไทย..เกิดแน่ กรมพัฒน์ฯ เดินหน้าสนับสนุนโชวห่วยทุกขนาด...จัดอาวุธให้ครบมือพร้อมเตรียมดันโชวห่วยขนาดใหญ่เข้าตลาดหลักทรัพย์ แสดงศักยภาพ..โชวห่วยไทย..ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใคร นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันประเทศไทยมีร้านค้าส่งค้าปลีกจำนวนทั้งสิ้น10

26 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม