• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218498 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

         วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบ ดังนี้10

29 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดระยองและตลาดนัดในอำเภอเมืองระยอง วันที่ 29 มีค - 1 เมย. 2564

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "Covid Sales Blitz" จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในราคาถูกเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. 6410

26 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม