• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220672 ยอดเข้าชม

งานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

2 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ฉบับนี้ขอนำเสนอเรื่อง "เทรนด์นวัตกรรมอาหาร 256410

2 เม.ย. 2564 16

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวภูมิใจ ลีตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า10

2 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
งานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์10

2 เม.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม