• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222493 ยอดเข้าชม

ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมรวบรวมผลไม้เพื่อการส่งออก ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564

ประกาศกรมการค้าภายใน ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมรวบรวมผลไม้เพื่อการส่งออก ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวม รับซื้อผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก10

2 เม.ย. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน แบบสอบถามความพึงพอใจ10

1 เม.ย. 2564 76

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ (เนื้อแดง)

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ (เนื้อแดง) ดังนี้ ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ(เนื้อแดง)10

1 เม.ย. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ "บ้านเมืองสุจริต"

บ้านเมืองสุจริตในมุมมองของคุณเป็นแบบไหน เรายังรอผลงานดีๆ ของน้องๆ เพื่อร่วมสร้างบ้านเมืองสุจริตไปด้วยกัน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 นี้ น้องๆ10

1 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม