• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

58206 ยอดเข้าชม

ประกาศสำนักงาน กกร. ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาติ การอนุญาติ แบบหนังสืออนุญาตฯ

ประกาศสำนักงาน กกร. ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต10

22 ก.ย. 2563 45

อ่านเพิ่มเติม
สถาบัน APi ประกาศเดินหน้าเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ประกาศเดินหน้าสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทย เตรียมจัดจับคู่ผู้คิดค้นงานวิจัยกับผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางขายเข้าสู่ห้าง และออนไลน์ พร้อมดึง สกสว.-สวทช. เข้ามาช่วยสนับสนุน หลังผลงานปี10

22 ก.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การขอใช้ประโยชน์ตราสัญลักษณ์และมาตรฐานสินค้าศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

หลักเกณฑ์การขอใช้ประโยชน์ตราสัญลักษณ์และมาตรฐานสินค้าของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เพื่อให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการภายใต้การบริการของศูนย์ฯ ใช้ตราสัญลักษณ์ "ดอกกราย" เพื่อประโยชน์ของตนเองและกลุ่ม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง และจังหวัดระยอง ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์10

21 ก.ย. 2563 30

อ่านเพิ่มเติม