• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

41386 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน ตลาดสีเขียว ปี 2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน ตลาดสีเขียว ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นการจำหน่ายสินค้าภายในตลาด เกิดการจับจ่ายใช้สอยสร้างบรรยากาศที่ดีในตลาดสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด10

1 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
พณ.ลุยจัดงาน“พลอยเครื่องประดับจันทบุรี”23-27ธ.ค.

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าจัดงาน “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี” ตามกำหนดเดิม 23-27 ธ.ค. 63 มั่นใจช่วยเพิ่มรายได้ กระตุ้นการท่องเที่ยว ดันจันทบุรีเป็นนครอัญมณีได้ตามเป้า10

1 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา ภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก

วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา ภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor10

31 ส.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม