• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213580 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค ณ ร้านป้าฮ่วย อ.เมือง จ.ระยอง10

17 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม