• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221948 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวยเลือกซื้อสินค้างาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิอีสาน Esan Hom-mali Rice Expo 2021” ครั้งที่ 1

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์และเจรจาจับคู่ธุรกิจ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (GI) และข้าวหอมมะลิอีสาน ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิอีสาน Esan Hom-mali Rice10

24 มี.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
กระจายผลผลิตข้าวโพดหวานจังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้กระจายผลผลิตข้าวโพดหวานจังหวัดนครราชสีมา ให้กับผู้บริโภคในจังหวัดระยอง จำนวน 4,000 กิโลกรัม10

24 มี.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง

       วันอังคารที่ 23 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง   ผลการตรวจสอบ ดังนี้10

24 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2564

             วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวภูมิใจ ลีตระกูล10

24 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม