• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216057 ยอดเข้าชม

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 นายพิทักษ์ มณีรัสยากร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

17 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ประจำเดือนมกราคม

จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2564 จดหมายข่าวฉบับนี้นำเสนอเรื่อง "เจาะตลาดอาหารฮาลาลท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19"10

16 มี.ค. 2564 24

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย และเจลล์ล้างมือ

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย และเจลล์ล้างมือ จำนวน 2 ร้าน10

12 มี.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารทะเล

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจติดตามสถานการณ์ ราคาวัตถุดิบอาหารทะเล ณ ร้านเอสพี10

12 มี.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม