• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216848 ยอดเข้าชม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดให้บริการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) "เรียนฟรี มีใบเซอร์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดให้บริการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) "เรียนฟรี มีใบเซอร์ คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี 7 หลักสูตรที่ตอบโจทย์ตลาดในปัจจุบัน อาทิ การเริ่มต้นธุรกิจ10

17 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 นายพิทักษ์ มณีรัสยากร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

17 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ประจำเดือนมกราคม

จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2564 จดหมายข่าวฉบับนี้นำเสนอเรื่อง "เจาะตลาดอาหารฮาลาลท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19"10

16 มี.ค. 2564 24

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย และเจลล์ล้างมือ

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย และเจลล์ล้างมือ จำนวน 2 ร้าน10

12 มี.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารทะเล

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจติดตามสถานการณ์ ราคาวัตถุดิบอาหารทะเล ณ ร้านเอสพี10

12 มี.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม