• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214735 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่  12 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง ณ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันท์สุรกิจ10

12 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

12 มี.ค. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ จัดติวเข้มยื่นงบการเงินออนไลน์อย่างไรไม่ให้บกพร่อง รับฤดูกาลส่งงบปี 64

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดหลักสูตรติวเข้มยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความรู้ความเข้าใจในการยื่นงบการเงินให้กับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาคมการค้าและหอการค้า ผ่านทางออนไลน์ หวังให้นำส่งงบการเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วน รับฤดูกาลส่งงบการเงินปี 6410

12 มี.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม