• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213212 ยอดเข้าชม

กรมพัฒน์ฯ เปิดให้ยื่นคำขอจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ผ่านผู้แทนได้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดช่องทางใหม่สำหรับยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration โดยให้ผู้แทนสามารถจัดทำและยื่นคำขอจดทะเบียนแทนผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล อันจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจในการยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคล และลดข้อจำกัดในการใช้ระบบ วันที่ 6 มีนาคม10

12 มี.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการฯนำสินค้าเข้าร่วมจำหน่ายในงาน "Thailand fruits export matching day 2021" ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการผลไม้/ผลไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์จากผลไม้/สมุนไพรฯ นำสินค้าเข้าร่วมจำหน่ายในงาน "Thailand fruits export matching day 2021" ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จัดขึ้นวันที่10

11 มี.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap

  แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)10

11 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค ณ ห้างเทสโก้ โลตัส10

11 มี.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย และเจลล์ล้างมือ

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย และเจลล์ล้างมือ จำนวน 210

11 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม