• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222381 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค ณ ร้านป้าฮ่วย อ.เมือง จ.ระยอง10

17 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย และเจลล์ล้างมือ

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย และเจลล์ล้างมือ จำนวน 2 ร้าน10

17 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์ ราคาวัตถุดิบอาหารทะเล

  วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์ ราคาวัตถุดิบอาหารทะเล ดังนี้ 1.สถานการณ์วัตถุดิบอาหารทะเล10

17 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม