• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

154825 ยอดเข้าชม

ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และเจลล้างมือ

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ออกตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และเจลล้างมือ ณ ร้านโบราณบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง10

18 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
"พาณิชย์" คัดเลือกสินค้าไทย 2 สินค้า ยื่นขอจดทะเบียน GI ในอินโดนีเซีย

"พาณิชย์" คัดเลือกสินค้าไทย 2 สินค้า ยื่นขอจดทะเบียน GI ในอินโดนีเซีย เพื่อยกระดับสินค้าไทยให้ได้มาตรฐานสากลและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกร ????????????? “วีรศักดิ์”10

18 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book : E-book)

ด้วยสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ (สจบ.) ได้จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book : E-Book) เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์10

18 ม.ค. 2564 38

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ในพื้นที่จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ในพื้นที่จังหวัดระยอง10

18 ม.ค. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม