• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

143045 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน “Rayong Space ของดี ระยอง ออนไลน์” ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

20 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

            วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

20 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ผ่านระบบ10

9 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม