• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

212869 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง จากการสำรวจลานเทรับซื้อผลปาล์มคละ ของลานเท บริษัท10

8 มี.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมพาณิชย์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก 1 และ 2 ครั้งที่ 4/2564

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพร พิลาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด10

8 มี.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานหลังใหม่ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานหลังใหม่10

8 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค ณ ร้านเอสพี ห้องเย็นมาบตาพุฒ10

8 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ดังนี้ 1.10

8 มี.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายอาหารทะเลสด

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายอาหารทะเลสด ดังนี้ สถานการณ์วัตถุดิบอาหารทะเล ณ ร้านหวานเย็น10

8 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม