• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223863 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

12 มี.ค. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ จัดติวเข้มยื่นงบการเงินออนไลน์อย่างไรไม่ให้บกพร่อง รับฤดูกาลส่งงบปี 64

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดหลักสูตรติวเข้มยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความรู้ความเข้าใจในการยื่นงบการเงินให้กับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาคมการค้าและหอการค้า ผ่านทางออนไลน์ หวังให้นำส่งงบการเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วน รับฤดูกาลส่งงบการเงินปี 6410

12 มี.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ เปิดให้ยื่นคำขอจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ผ่านผู้แทนได้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดช่องทางใหม่สำหรับยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration โดยให้ผู้แทนสามารถจัดทำและยื่นคำขอจดทะเบียนแทนผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล อันจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจในการยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคล และลดข้อจำกัดในการใช้ระบบ วันที่ 6 มีนาคม10

12 มี.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม