• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222606 ยอดเข้าชม

ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ ดังนี้ สถานการณ์ราคาไข่ไก่ ของร้านค้าในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง10

9 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
เอาอยู่! ดูแล “ปาล์ม” เพื่อ “เกษตรกร-ผู้บริโภค”

สถานการณ์ “ปาล์มน้ำมัน” ในช่วงเดือนก.พ.2564 ที่ผ่านมา เกือบจะเกิดภาวะวิกฤต หากบริหารผิดพลาด หรือผิดทาง คงเดือดร้อนกันไปหมด                  10

8 มี.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะอนุกรรมการ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ประกาศคณะอนุกรรมการ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 18)

8 มี.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

         วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบ10

8 มี.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง จากการสำรวจลานเทรับซื้อผลปาล์มคละ ของลานเท บริษัท10

8 มี.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมพาณิชย์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก 1 และ 2 ครั้งที่ 4/2564

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพร พิลาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด10

8 มี.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม