• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205406 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล “Ombudsman Awards 2022” รางวัลแห่งคุณค่าองค์

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอเชิญชวนหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล “Ombudsman Awards 2022” รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม สามารถส่งผลงานด้านนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลโดยแบ่งเป็น 2 สาขา ดังนี้10

16 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2565

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

15 ส.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกันรายได้ข้าวปี 4 มาแน่ “จุรินทร์”เคาะเดินหน้าโครงการ เตรียมชง นบข. ไฟเขียว

“จุรินทร์”ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด เคาะเดินหน้าโครงการประกันรายได้ข้าว ปีที่ 4 พร้อมมาตรการเสริม และเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท เตรียมชง นบข.10

15 ส.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง10

15 ส.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม