• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214499 ยอดเข้าชม

การสัมมนา เรื่อง 70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย : การขับเคลื่อนการค้าสู่อนาคต

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวธนิกานต์ สุขขา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ10

28 ก.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

         วันที่ 28 กันยายน 2565  นางญาณิศา แสงพงษ์พิทยา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก10

28 ก.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

27 ก.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม