• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204260 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย

         วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง10

4 ก.พ. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญอุดหนุน หอมแดง จากศรีสะเกษ ลูกโต ปลอดสารพิษ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอเชิญทุกท่าน สั่งซื้อ "หอมแดง จากศรีสะเกษ" คัดลูกโตๆ ปลอดสารพิษ เปลือกแห้งมัน สีแดงเข้มปนม่วง หัวใหญ่กลม10

4 ก.พ. 2564

อ่านเพิ่มเติม