• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204621 ยอดเข้าชม

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอขยายระยะเวลาและการดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความดูแลของกรมทรัพย์สินทางปัญญากรณีระบบขัดข้อง

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขอขยายระยะเวลาและการดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความดูแลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาขัดข้อง

11 ส.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมพาณิชย์ภาคตะวันออก 1 และ 2 ครั้งที่ 9/2565

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมพาณิชย์ภาคตะวันออก 110

11 ส.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม