• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

230481 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อcovid19

วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง10

12 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์ ราคาหน้ากากอนามัยและเจลล์ล้างมือ และสินค้าอุปโภคบริโภค

         วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์10

11 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์ ราคาหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสินค้าอุปโภคบริโภค

         วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์10

10 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม THAI STOP COVID Plus (TSC+)

แพลตฟอร์ม THAISTOPCOVID (stopcovid.anamai.moph.go.th) พัฒนาโดยกรมอนามัย โดยให้สถานประกอบการ กิจการกิจกรรม มีมาตรการป้องกันให้ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน Thai Stop COVID10

9 เม.ย. 2564 7

อ่านเพิ่มเติม