• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

202182 ยอดเข้าชม

ประกาศคณะอนุกรรมการ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 งวด3

ประกาศคณะอนุกรรมการ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 3) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกมันสำปะหลังที่มีวันที่เพาะปลูก ตั้งแต่ 110

29 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งซื้อสับปะรดภูเก็ต สินค้า GI คุณภาพพรีเมียม

ขอเชิญชวนสั่งซื้อสับปะรดภูเก็ต สินค้า GI คุณภาพพรีเมียม  ราคากล่อง 269 บาท (บรรจุกล่อง 6 ลูก)10

29 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

            วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ออกตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ10

28 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม