• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218030 ยอดเข้าชม

ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค

              วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส10

10 ก.พ. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายอาหารทะเลสด

          วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายอาหารทะเลสด ดังนี้ สถานการณ์วัตถุดิบอาหารทะเล10

10 ก.พ. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้กระจายผลผลิตหอมแดง จังหวัดศรีสะเกษ

         วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้กระจายผลผลิตหอมแดง จังหวัดศรีสะเกษ ให้กับผู้บริโภคในจังหวัดระยอง จำนวน10

10 ก.พ. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม