• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217041 ยอดเข้าชม

พิธีเปิดงานสืบสานตำนานเมืองเก่าบ้านฉาง

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

26 ก.ย. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด10

26 ก.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษ และอาหารเพื่อสุขภาพ โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำร

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานเป็นประธานพิธีเปิดตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษ และอาหารเพื่อสุขภาพ โครงการสืบสาน10

26 ก.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 26 ปี 2565

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 26 ปี 2565

26 ก.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม