• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203567 ยอดเข้าชม

ศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดระยอง

ศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดระยอง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 . สถานที่รับบริจาค 1. ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดระยอง 2.10

22 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ชิญชวนเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติและเข้ารับโล่รางวัลในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2564 หมดเขต 1 กุมภาพันธ์2564

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เชิญชวนเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติและเข้ารับโล่รางวัลในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2564 หมดเขต 1 กุมภาพันธ์10

22 ม.ค. 2564 49

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีษะเกษ ขอเชิญชวนสั่งซื้อหอมแดง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีษะเกษ ขอเชิญชวนสั่งซื้อหอมแดง จากเกษตรกรโดยตรง -หอมแดงสดหน้าสวน ตามขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ราคา 8-1010

22 ม.ค. 2564 7

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ(เนื้อแดง)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ(เนื้อแดง) 1. ราคาจำหน่ายที่ บจ.ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล -ราคา 142 บาท/กก. 2. ราคาจำหน่ายที่ร้านคุณหน่อยเฟรชมาร์ท10

21 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค

               สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค ในพื้นที่10

21 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม