• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214158 ยอดเข้าชม

?“พาณิชย์”จ่อยกเลิกกฎหมายคุมนำเข้าเครื่องจักรผลิตเทป-ซีดี หลังเทคโนโลยีเปลี่ยน

กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับฟังความคิดเห็น ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดให้การนำเข้าเครื่องจักรผลิตเทป ซีดี ต้องขออนุญาตก่อน เหตุไม่พบมีการนำเข้า และไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยียุคดิจิทัล ยันการยกเลิก ไม่มีผลต่อการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์            10

3 ก.พ. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายอาหารทะเลสด

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับ และพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายอาหารทะเลสด ดังนี้ สถานการณ์วัตถุดิบอาหารทะเล10

3 ก.พ. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง

          วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบ ดังนี้10

3 ก.พ. 2564

อ่านเพิ่มเติม