• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216675 ยอดเข้าชม

ร่วมรับฟังชี้แจงรายละเอียดโครงการเราชนะ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

          วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

1 ก.พ. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

         วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง10

1 ก.พ. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่

          วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ ดังนี้ สถานการณ์ราคาไข่ไก่10

1 ก.พ. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนอุดหนุน ปลาเก๋า กลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงปลาทะเลอำเภอแกลง

ขอเชิญอุดหนุน ปลาเก๋า กลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงปลาทะเลอำเภอแกลง (ได้รับการรับรองการผลิตตามมาตรฐาน GAP) ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จัดจำหน่ายทุกวันศุกร์ เวลา 08.0010

1 ก.พ. 2564

อ่านเพิ่มเติม
เอกสารในการสมัครร้านธงฟ้าฯ

สมัครได้วันเวลาทำการราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ ติดต่อ-สอบถาม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง 038-694048-9

1 ก.พ. 2564

อ่านเพิ่มเติม