• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213082 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

         วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง10

1 ก.พ. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์มาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์มาตรฐาน  GECC10

1 ก.พ. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะอนุกรรมการ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 งวด3

ประกาศคณะอนุกรรมการ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 3) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกมันสำปะหลังที่มีวันที่เพาะปลูก ตั้งแต่ 110

29 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งซื้อสับปะรดภูเก็ต สินค้า GI คุณภาพพรีเมียม

ขอเชิญชวนสั่งซื้อสับปะรดภูเก็ต สินค้า GI คุณภาพพรีเมียม  ราคากล่อง 269 บาท (บรรจุกล่อง 6 ลูก)10

29 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม