• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204943 ยอดเข้าชม

ผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book : E-book)

ด้วยสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ (สจบ.) ได้จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book : E-Book) เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์10

18 ม.ค. 2564 40

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ในพื้นที่จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ในพื้นที่จังหวัดระยอง10

18 ม.ค. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดระยอง (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

18 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
รณรงค์การใช้หน้ากากผ้า แทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

18 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม