• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217867 ยอดเข้าชม

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งซื้อสับปะรดภูเก็ต สินค้า GI คุณภาพพรีเมียม

ขอเชิญชวนสั่งซื้อสับปะรดภูเก็ต สินค้า GI คุณภาพพรีเมียม  ราคากล่อง 269 บาท (บรรจุกล่อง 6 ลูก)10

29 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

            วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ออกตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ10

28 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

           วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง โดยผลการตรวจสอบ ดังนี้10

28 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม