• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205200 ยอดเข้าชม

ประชุมทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

13 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง รณรงค์ใช้หน้ากากผ้า

"หน้ากากผ้า ทางเลือกของคนไม่ป่วย" สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวระยองใช้หน้ากากผ้า -กรณีไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ที่มีผู้คนแออัด -กรณีไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ที่มีผู้คนแออัด นอกจากจะประหยัดแล้ว ยังช่วยลดการขาดแคลนหน้ากากอนามัย10

13 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

13 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ติดตามการจำหน่ายสินค้า และมอบป้ายประชาสัมพันธ์ให้แก่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ติดตามการจำหน่ายสินค้า และมอบป้ายประชาสัมพันธ์ให้แก่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ณ10

13 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญสั่งซื้อส้มโอขาว พันธุ์ขาวใหญ่

ขอเชิญสั่งซื้อส้มโอ(พันธุ์ขาวใหญ่) !! เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสมุทรสงคราม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ สั่งซื้อได้บัดนี้จนถึงสิ้นเดือน ราคาสุดพิเศษ!! พร้อมค่าส่ง 990 บาทเท่านั้น!! บรรจุ10

13 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม