• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

154360 ยอดเข้าชม

ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าในช่วงเทศกาลกินเจ ปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดย กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ออกตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าในช่วงเทศกาลกินเจ ปี 256310

16 ต.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand ผ่านระบบ Web Conference

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะกรรมการเครือข่ายธุรกิจ10

15 ต.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 3

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำจุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (รายสี่เดือน)10

15 ต.ค. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม