• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222853 ยอดเข้าชม

ประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์มาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์มาตรฐาน  GECC10

1 ก.พ. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะอนุกรรมการ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 งวด3

ประกาศคณะอนุกรรมการ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 3) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกมันสำปะหลังที่มีวันที่เพาะปลูก ตั้งแต่ 110

29 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งซื้อสับปะรดภูเก็ต สินค้า GI คุณภาพพรีเมียม

ขอเชิญชวนสั่งซื้อสับปะรดภูเก็ต สินค้า GI คุณภาพพรีเมียม  ราคากล่อง 269 บาท (บรรจุกล่อง 6 ลูก)10

29 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม