• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

55871 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การสั่งซื้อเงาะ โดยการเชื่อมโยงรวบรวมผลผลิตเงาะ

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  ร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง10

14 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
การเชื่อมโยงการตลาดผลผลิตเงาะเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมและผู้บริโภค

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  ร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง10

13 พ.ค. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม