• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203185 ยอดเข้าชม

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

29 ธ.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมถ่ายทอดการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

29 ธ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการร้านค้าโชวห่วย

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการร้านค้าโชวห่วย เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและผลักดันการใช้งานระบบ10

29 ธ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การจำหน่ายอาหารทะเลสด

          วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การจำหน่ายอาหารทะเลสด ณ ตลาด10

29 ธ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม