• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220298 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ(เนื้อแดง)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ(เนื้อแดง) 1. ราคาจำหน่ายที่ บจ.ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล -ราคา 142 บาท/กก. 2. ราคาจำหน่ายที่ร้านคุณหน่อยเฟรชมาร์ท10

21 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค

               สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค ในพื้นที่10

21 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารทะเล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารทะเล   1. ณ ร้านเจ้เก๋ ตลาดลาว ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  -หอยบิด10

21 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย และเจลล์ล้างมือ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย และเจลล์ล้างมือ จำนวน 3 ร้าน ดังนี้ 1.ร้านยาศรีสุข อ.บ้านฉาง จ.ระยอง10

21 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวสุวีรยา  ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

20 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม